Wednesday, March 08, 2006

Respect Yourself!!

....... "मी स्त्री असल्यामुळे मला यशस्वी होण्यासाठी जरा जास्तच कष्ट करावे लागतात, कारण जर अयशस्वी झाले तर कुणी असं म्हणणार नाही, ' तिला ते शक्य झालं नाही कारण तेवढी तिची क्षमता नव्हती.' ते म्हणतील,' बाईला हे करता येणं शक्यच नाही. कारण तेवढी तिची क्षमताच नसते.'
.... Clare Boothe Luce
मतदानाचा अधिकार ही नसलेल्या स्त्रियांचा काळ आणि आज राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अधिकारवाणीने निर्णय घेऊन तो कार्यान्वित करणार्‍या स्त्रिया. खुप मोठी वाटचाल स्त्रिया करुन आलेल्या आहेत आणि स्त्री पुरुष मिळून एक समानतेच्या, परस्पर सन्मानतेच्या, आदराच्या पातळीवरील एक निरोगी समाज उभारण्याच्या दिशेने स्त्रियांना पुरुषांच्या सोबतीने अजून एक फ़ार मोठी वाटचाल करायची आहे. थोड थबकून जरा स्मरण करुयात त्या सार्‍याच स्त्री पुरुषांचे ज्यांनी स्त्रियांना आत्मसन्मान शिकवला. स्वाभिमान शिकवला. महात्मा ज्योतिबा फ़ुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे ह्या पितामहांनी कधी स्त्रीमुक्ती वगैरे शब्द वापरले नाहीत पण त्यांनी जे केले त्याचे मोल केवळ अनमोल आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशविदेशांमधे ज्या ज्या स्त्रियांनी पुरुषांनी स्त्रियांसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी लढा दिला त्या सर्वांबद्दल आज बरच काही लिहून येईल, पण निदान महाराष्ट्रात प्रत्येक स्त्रीने ह्या दोन थोर पुरुषांपुढे आदराने नतमस्तक व्हायलाच हवे. आज आणि नेहमीच.

No comments: